تماس با خوارزم سازه

پیام و تماس جهت خرید

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید
1
درخواست خرید
پیش فاکتور
2
پیش فاکتور
نحوه تصویه
3
نحوه تصویه
تصویه نهایی
4
تصویه نهایی
ارسال و تحویل بار
5
ارسال و تحویل بار

مقالات مرتبط