تماس با خوارزم سازه

پیام و تماس جهت خرید

مراحل ثبت سفارش

درخواست خزید
1
درخواست خزید
پیش فاکتور
2
پیش فاکتور
نحوه تصویه
3
نحوه تصویه
تصویه نهایی
4
تصویه نهایی
ارسال و تهویل بار
5
ارسال و تهویل بار
تضمین کمترین قیمت
تضمین کمترین قیمت
تضمین اصالت کالا
تضمین اصالت کالا
ارسال سریع و فوری
ارسال سریع و فوری
ارائه فاکتور رسمی
ارائه فاکتور رسمی