تماس با خوارزم سازه

پیام و تماس جهت خرید

مراحل ثبت سفارش

درخواست خرید
1
درخواست خرید
پیش فاکتور
2
پیش فاکتور
نحوه تسویه حساب
3
نحوه تسویه حساب
تسویه نهایی
4
تسویه نهایی
ارسال و تحویل بار
5
ارسال و تحویل بار

مقالات مرتبط