آموزش محاسبه تعداد آجر مصرفی در هر متر مربع

دسته بندی:

نحوه محاسبات ساختمانی

آموزش محاسبه تعداد آجر در هر متر مربع و در کارهای بنایی بخشی از متره و برآورد کلی ساختمان می باشد که به طور معمول، به جهت عدم اطلاع دقیق از ابعاد آجر و نیز نحوه چیدمان آن در دیوارها و نماسازی ها با ضخامت های متفاوت، مهندسین و مترور ها را دچار اشتباه می‌کند.

در حقیقت اصلی ترین نکته در این محاسبات، ابعاد مصالح مصرفی و نحوه چیدمان آن ها در دیوار می باشد. ابعاد آجرها به طور معمول استاندارد بوده و در تعاریف به عنوان آجر مهندسی از آن ها یاد می‌شود. توجه همزمان به مقطع و نمای دیوار در درک صحیح چیدمان آجرها امر بسیار مهمی می باشد. شرکت خوارزم سازه نحوه صحیح این محاسبات را در این مقاله برای شما مصرف کنندگان گرامی به طور کامل شرح داده است. 

محاسبه اشتباه تعداد آجر، سفال و … برای یک ساختمان موجب رخ دادن اتفاقات زیر خواهد شد:

۱) آجر سفال، کمتر از مقدار مورد نیاز به دست خریدار می رسد که این امر موجب اتلاف وقت، متناسب نبودن آجر سفال قبلی و موجود در بازار و یا هزینه بیشتر جهت خرید مجدد می گردد.
۲) آجر و سفال بیشتر از مقدار مورد نیاز به دست خریدار می رسد که این موضوع باعث هدر رفتن قسمتی از منابع خریدار می گردد.

حال در این وضعیت چه کاری باید انجام داد؟

بهترین راه جهت جلوگیری از موارد گفته شده، آموزش محاسبه تعداد آجر، سفال لازم برای دیوارچینی، ساخت سوله یا نمای ساختمان می باشد. شرکت خوارزم سازه نحوه محاسبه و مقادیر لازم را برای دسترسی آسان تر شما مصرف کنندگان گرامی و سهولت کار، در متن زیر به طور کامل شرح داده است.

نحوه محاسبه تعداد آجر نمای دیوارچینی:

۱) آجرنما ۱۰ سوراخ یا آجرنمای کامل
۲) آجرنمای نیمه یا آجرنمای ۵ سوراخ
۳) آجرنمای پلاک یا آجر دوغابی یا آجر کارتنی

تعداد آجر در هر متر مربع طاق ضربی

نحوه محاسبه تعداد آجرنما ۱۰ سوراخ مورد نیاز یک ساختمان:

از آجرنما ۱۰ سوراخ یا آجرنما کامل که به طور معمول دارای ۳ رنگ زرد، گلبهی و قرمز می باشند، برای ساخت دیوار های نمادار یا دیوار هایی که حکم جداکننده و نما را در ساختمان ایفا می کنند، استفاده می گردد. اغلب این نوع آجرنما در ساخت سوله، کارخانجات، دیوارهای اطراف شهرک ها و پادگان ها به کار برده می شوند.
تعداد مورد نیاز آجرنما، بسته به قطر دیوار متغیر خواهد بود. این آجرها به طور استاندارد در ابعاد  “۲۱.۵×۱۰×۵”و  “۲۱.۵×۱۰×۵.۵” تولید می شوند. قطر دیوار بنا به نوع کاربرد آن “۱۰،۲۰،۳۵” سانتی متر می باشد. طریقه محاسبه تعداد آجرنما مورد نیاز برای هر کدام به شکل زیر محاسبه می گردد:

 

حالت اول: قطر دیوار ۱۰ سانتی متر

در این حالت با احتساب ۱ سانتی متر بندکشی طولی و ارتفاعی داریم :

4.44   =   22.5÷ 100 = تعداد آجر ۵ سانت مورد نیاز در ۱ متر طول
16.66 =  6  ÷ 100 = تعداد آجر ۵ سانت مورد نیاز در ۱ متر ارتفاع

74 ≈  73.97=  4.44 * 16.66 = تعداد آجر ۵ سانت مورد نیاز در ۱ متر مربع
 
4.44   =   22.5÷ 100 = تعداد آجر ۵.۵ سانت مورد نیاز در ۱ متر طول
15.37 =  6.5  ÷ 100 = تعداد آجر ۵.۵ سانت مورد نیاز در ۱ متر ارتفاع
69 ≈  68.3=  4.44 * 15.37 = تعداد آجر ۵.۵ سانت مورد نیاز در ۱ متر مربع

تعداد آجر فشاری در هر متر مربع دیوار ۲۰ سانتی

حال اگر قطر دیوار  ۲۰ سانتی متر باشد کافی است تعداد آجر مورد نیاز برای قطر دیوار ۱۰ سانتی را در ۲ ضرب کنیم:

148 =  2*74 =2  * تعداد آجر 10 سانتی متری =  تعداد آجر ۵ سانت مورد نیاز در مترمربع برای دیوارقطر ۲۰ سانت
138 =  2*69 =2  * تعداد آجر 10 سانتی متری =  تعداد آجر ۵ سانت مورد نیاز در مترمربع برای دیوارقطر ۲۰ سانت

حال اگر قطر دیوار ۳۵ سانت باشد کافی است تعداد آجر مورد نیاز برای قطر دیوار ۱۰ سانتی را در ۳ ضرب کنیم:

222 =  3*74 =3  * تعداد آجر 10 سانتی متری =  تعداد آجر ۵ سانت مورد نیاز در مترمربع برای دیوارقطر ۲۰ سانت
207 =  3*69 =3  * تعداد آجر 10 سانتی متری =  تعداد آجر ۵.۵ سانت مورد نیاز در مترمربع برای دیوارقطر ۲۰ سانت

طریقه محاسبه تعداد آجرنما نیمه یا همان ۵ سوراخ و آجر پلاک مورد نیاز یک ساختمان:

آجرنما نیمه، آجر پلاک جهت نمای خارجی یک ساختمان کاربرد دارد و معمولاّ جلوی یک دیوار تیغه و سفال به کار برده می شود.
ابعاد استاندارد آجرهای نمای نیمه به قرار زیر است :

۲۱.۵ * ۶ * ۵
۲۱.۵ * ۶ * ۵.۵

 ابعاد استاندارد آجرهای پلاک به قرار زیر است :

۲۰ * ۲.۵ * ۴
۲۰ * ۲.۵ * ۵
۲۰ * ۲.۵ * ۵.۵
۲۲ * ۲.۵ * ۵.۵
۲۶ * ۲.۵ * ۶.۵

نحوه محاسبه تعداد این مدل از آجرنما به شرح زیر می باشد (با احتساب ۱ سانتی متر بندکشی طولی و ارتفاعی) :

4.44   =  22.5 ÷ 100 =  تعداد آجرنما ۵ سانت نیمه مورد نیاز برای ۱ متر طول
16.66=   6 ÷ 100 =  تعداد آجرنما ۵ سانت نیمه مورد نیاز برای ۱ متر ارتفاع
74≈73.97 =  16.66 * 4.44 =  تعداد آجر ۵ سانت نیمه مورد نیاز در ۱ مترمربع
 
4.44   =  22.5 ÷ 100 =  تعداد آجرنما ۵.۵ سانت نیمه مورد نیاز برای ۱ متر طول
15.37=   6.5÷ 100 =  تعداد آجرنما ۵.۵ سانت نیمه مورد نیاز برای ۱ متر ارتفاع
69≈68.3  =  15.37 * 4.44 =  تعداد آجر ۵.۵ سانت نیمه مورد نیاز در ۱ مترمربع
 
4.76=  21 ÷ 100 =  تعداد آجرنما ۴ سانت پلاک مورد نیاز برای ۱ متر طول
20 =  5 ÷ 100 =  تعداد آجرنما ۴ سانت پلاک مورد نیاز برای ۱ متر ارتفاع
96≈ 95.23 =  4.76 * 20=  تعداد آجر ۴ سانت نیمه مورد نیاز در ۱ مترمربع
 
4.76=  21 ÷ 100 =  تعداد آجرنما ۵ سانت پلاک مورد نیاز برای ۱ متر طول
16.66=  6 ÷ 100 =  تعداد آجرنما ۵ سانت پلاک مورد نیاز برای ۱ متر ارتفاع
80 ≈ 79.3 =  16.66 * 4.76=  تعداد آجرنما ۵ سانت پلاک مورد نیاز برای ۱ مترمربع
 
4.76=  21 ÷ 100 =  تعداد آجرنما  ۵.۵ * ۲۰ سانت پلاک مورد نیاز برای ۱ متر طول
15.37=   6.5 ÷ 100 =  تعداد آجرنما  ۵.۵ * ۲۰ سانت پلاک مورد نیاز برای ۱ متر ارتفاع
74≈ 73.16 =  15.37 *  4.76=  تعداد آجر ۵.۵ * ۲۰ سانت پلاک مورد نیاز در ۱ مترمربع
 
4.34 =  23 ÷ 100 =  تعداد آجرنما ۵.۵ * ۲۲ سانت پلاک مورد نیاز برای ۱ متر طول
15.37=   6.5 ÷ 100 =  تعداد آجرنما ۵.۵ * ۲۲ سانت پلاک مورد نیاز برای ۱ متر ارتفاع
67≈ 66.8  =  15.37 *  4.34 =  تعداد آجر ۵.۵ * ۲۲ سانت پلاک مورد نیاز در ۱ مترمربع
 
3.7 =   27 ÷ 100 =  تعداد آجرنما ۶.۵ سانت پلاک مورد نیاز برای ۱ متر طول
13.33=   7.5 ÷ 100 =  تعداد آجرنما ۶.۵ سانت پلاک مورد نیاز برای ۱ متر ارتفاع
50≈49.3 =  13.33 * 3.7 =  تعداد آجرنما ۶.۵ سانت پلاک مورد نیاز در ۱ مترمربع

علاوه بر موارد ذکر شده، در پایان این متن لینک کتاب منبعی برای آموزش محاسبات ساختمانی در قالب فایل pdf قرار داده شده است که مباحث را از پایه و به صورت اصولی برای شما عزیزان فراهم آورده تا به صورت تخصصی بتوانید محاسبات ساختمانی خود را انجام دهید. برای مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

Construction calculations

برای مشاوره با کارشناسان مجرب و همچنین استعلام قیمت روز محصولات می‌توانید به وبسایت شرکت خوارزم سازه مراجعه کرده و یا با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

09308424173

kharazmsaze.com

 

3.8/5 - (16 امتیاز)

دیدگاه ها

اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

مطالب مرتبط

مشاوره و تماس تلفنی
مشاوره و تماس تلفنی

برای مشاوره و استعلام قیمت جهت تخفیف ها از طریق لینک زیر با ما در ارتباط باشید

تماس با کارشناس
لیست قیمت
ارسال لیست اقلام

برای مشاوره و استعلام قیمت جهت تخفیف ها از طریق لینک زیر با ما در ارتباط باشید

ارسال لیست در واتس آپ
f

مزیتهای ما برای مشتریان

  • قیمت بهتر و مطمئن اطمینان شما افتخار ماست

  • ارسال به موقع سریعتر و ارزانتر

  • خرید مستقیم از کارخانه تضمین کیفیت متریال

  • تنوع محصول و برند هر آنچه شما میخواهید

مزیتهای ما برای تامین کنندگان

  • عرضه مستقیم به مصرف کننده

  • دیده شدن کنار رقبا باما بهتر دیده شوید

  • امکان سفارش 24 ساعته هر زمان که شما میخواهید

  • بازاریابی و ثبت نام تولید محتوای رایگان

تماس با کارشناس