جدول استاندارد تیرچه بتنی

دسته بندی:

جدول استاندارد تیرچه بتنی

جدول وزن تیرچه نشریه 543 و مشخصات فني تاييد شده و ارائه شده در این قسمت براي تيرچه صنعتي بوده و از آنها نمي توان براي تيرچه هاي عادي بلوك استفاده كرد. تيرچه صنعتي چون با دستگاه های صنعتی و از قبل از استفاده ساخته شده جزء تيرچه پيش ساخته می باشد. از اين رو مي توانند براي آن جدول استاندارد تیرچه بتنی را با استفاده از جدول وزن تیرچه نشریه 543 تعبیه كنند.

جدول استاندارد تیرچه بتنی

استاندار در جهت بررسي كيفيت هرچيزي بكار مي رود. استاندارد در تيرچه بررسي مصالح استفاده شده در ساخت، دستگاه هاي كاربردي در ساخت تيرچه و مورد آزمايش قرار دادن در مراحل مختلف است. استانداردها بايد مورد تاييد مقررات ملي ساختمان باشند. جدول استاندارد تیرچه بتنی در اين منظور تعبیه شده است. در ساخت تيرچه از جدول استاندارد تیرچه بتنی و جدول وزن تیرچه نشریه 543 كمك گرفته تا محصولي با كيفيت و داراي استاندارد داشته باشيم.

جدول وزن تیرچه نشریه 543

سقف تيرچه و بلوك

امروزه تغييرات زيادي در عرصه ساختمان سازي ایجاد شده است. با گذشت زمان و با استفاده از تكنولوژي صنعت ساختمان سازي پيشرفته بسيار چشمگيري نسبت به قديم داریم.

يكي از اين تغييرات تيرچه بتني است كه تقريبا به یک قطعه پيش ساخته تبديل شده است. این قطعه از ميلگرد بتن تشكيل مي شود و براي ساخت سقف از آن استفاده مي شود. در اينجا مي خواهيم به اجزا و مزايا و معايب استاندارد تيرچه بلوك بپردازيم.

در ساختمان سازي تيرچه بلوك به عنوان پركاربردترين و رايج ترين انواع سازه در اجراي سقف ساختمان است. در اين نوع سقف ها از تيرچه بتني استفاده مي شود. در حالت كلي مي توان گف تیرچه بتنی مهم تر و حياتي بخش تر از تيرچه بلوك هست. چون بتن مقاومت فشاري بالايي داشته و فشار هاي بالا را به خوبي تحمل مي كند. ولي دربرابر مقاومت كششي خوب نيست و اين نقص بتن به حساب مي آيد، كه با قرار گرفتن بتن در كنار ميلگرد و فولاد اين مشكل حل مي شود. چون فولاد داراي مقاومت كششي بالايي است. در نهايت مشكل ساخت برج و پروژه هاي بزرگ با تركيب اين محصولات حل شده است.

انواع تیرچه بتنی

تيرچه ها از انواع مختلفي تشكيل شده اند، كه بر اساس يک نوع طبقه بندي به دو دسته تقسيم مي شوند:

 • تيرچه هايي با قالب ماندگار يا تيرچه كفشك دار
 • تيرچه هاي بدون قالب ماندگار

تيرچه بتني جز دسته بدون قالب ماندگار بوده، كه خود به دو دسته تقسيم مي شود :

 • تيرچه خرپايي 
 • تیرچه پيش تنيده

كه اين تيرچه ها در كارگاه ها توليدي توليد مي شوند و پيش ساخته هستند. توليدي خوارزم سازه خود تولید کننده تیرچه بتنی بوده و اين محصولات را با استاندارد هايمطمئن و لازم توليد مي كند

تيرچه خرپايي

اجزاي تشكيل دهنده تيرچه خرپايي يك پاشنه بتني و يك خرپاي فولادي می باشد. خرپاي تيرچه از ميلگرد هايي به صورت زيرين، بالايي و عرضي تشكيل شده است. خرپا سازه اي مثلثي شكل بوده و به دليل داشتن همين فرم ساختار مي تواند به خوبي نيروهاي كششي و فشاري را تحمل كند. استفاده از اين خرپا ها در سيستم تيرچه باعث شده، قدرت و ايستادگي لازم را داشته باشند. حداقل و حداكثر شماره و نمره ميلگرد زيرين ٨ و ١٦ است. نمره ميلگرد عرضي كه به صورت زيگزاگ قرار دارند ٥.٦ ، ٨ است. این اجزا به وسيله جوشكاري به هم وصل مي شوند. قسمت پاشنه در تيرچه خرپا موقتي هست و بعد از بتن ريزي آن را از قالب جدا مي كنند و به اين دليل است كه جزو تيرچه بدون قالب ماندگار است.

تیرچه بتنی پيش تنيده

بتن به تنهايي براي ساختن سقف مناسب نبوده چون ممكن است دچار ترك خوردگي و شكنندگي شود. از اين رو بتن را با ميلگرد ها و وايرهايي تركيب مي كنند تا سازه اي مقاوم و محكم بنا شود. در تيرچه هاي پيش تنيده از وايرهايي يا سيم فولادي به قطر ٥ ميليمتر استفاده مي شود.كه مقاومت اين واير ها بين ١٧٥٠٠ تا ١٩٠٠٠ كيلوگرم بر ساتني متر مربع بوده ، و تعداد آن به طول تيرچه و فشاري كه قرار است تحمل كند بستگي دارد. اين واير ها را تحت فشار قرار مي دهند تا آستانه تحمل و ضريبشان بالا رود تا تحمل فشارهاي باربري وارده را داشته باشند.

تيرچه پيش تنيده به دليل اينكه در كارخانه توليد مي شود استاندارد بوده و از مزيت هاي تيرچه پيش تنيده مي توان به سرعت بالاي اجرا ساخت و ساز در آن اشاره كرد، چون از قبل ساخته شده اند. براي پروژه هاي ساختماني عظيم بسيار مناسب بوده تا سرعت كار بالا رود. اين تيرچه ها حالت سپر مانند دارند تا بتوان يونوليت ها و بلوك ها را داخل آن قرار داد. مشخصه فني اين محصول ارتفاع بين ١٣ تا ١٧ سانتي متر است . در قسمت تحتاني حداقل ١٠ سانتيمتر عرض دارد و  ٤ ساتني متر براي قرار دادن يونوليت ها وبلوك ها در نظر گرفته مي شود . ارتفاع پاشنه نيز حداقل ٤ سانتيمتر است.

مزاياي تيرچه پيش تنيده 

 • مدت زمان ساخت و ساز را كاهش داده چون از قبل در كارخانه ساخته مي شوند و آماده هستند.
 • به دليل استفاده از فولاد كمتر مقرون به صرفه تر است.
 • كاربري آسان دارد چون از قبل ساخته شده
 • در مقايسه با تيرچه سفالي و بتني از بتن كمتر استفاده شده پس سبك تر بوده است.
 • ايجاد ترك هاي كششي را در بتن كم مي كند.
 • عمر طولاني سازه به دليل اينكه در برابر رطوبت مقاوم بوده و داخل آن نفوذ نمي كند.
 • قسمت زير و روي كار كاملا يكنواخت است.

تیرچه بتنی استاندارد

نقش ميلگرد تقويتي در تيرچه

تیرچه بتنی در سه مرحله اجرا مي شود كه اين سه مرحله به شرح زير است:

 •  تيرچه هنگام حمل بار فشار ناشي از وزن خود را تحمل ميكند، كه به اين فشار، فشار لنگر خمشي مي گويند.
 • در مرحله بعد تيرچه هم بار خود و بلوك و بتن پوششي و غيره را كه در كل بار مرده سقف هستند را تحمل ميكنند.و همچنين وظيفه تحمل فشارهاي بار حين اجرا در بين تكيه گاه هاي موقت با تيرچه بتني را دارد، اين مرحله تا زماني كه مقاومت مورد نظر در بتن شكل گيرد ادامه دارد.
 • اين مرحله بعد از إيجاد مقاومت در بتن آغاز مي شود. در اين مرحله تكيه گاه هايي كه موقت گذاشته شده بودن برداشته مي شوند، و خود تيرچه به تنهايي وظيفه تحمل بارهاي مرده و زنده پس از بهره برداري ساختمان و بعد اجراي كامل به عهده دارد.

اجزاي تشكيل دهنده تیرچه بتنی پيش ساخته خرپایی

 عضو كششي

در تيرچه بتني پيش ساخته فولاد يا ميلگرد زيرين به عنوان عضو كششي هستند ،كه باعث مي شود تحمل فشارهاي كششي هنگام حمل و نقل تيرچه در مرحله لنگر خمشي حاصل از وزن خود تيرچه را داشته باشد و اين فولاد يا ميلگرد ميتوانند وزن مرده سقف را نيز متحمل شوند.

نكته هاي مهم در عضو كششي:

 • حداقل دو ميلگرد كششي بايد در آن وجود داشته باشد.
 • سطح و مقطع ميلگرد هاي كششي را بايد محاسبه كرد.
 • قطر اين ميلگردها بايد بين ٨ تا ١٦ ميليمتر باشد.
 • عضو كششي از ميلگرد آجدار تشكيل مي شود، اين امر به دليل صرفه جويي در مصرف فولاد است و همچنين چسبندگي بهتر با بتن إيجاد مي كند. ميلگردي كه طي عمليات نورد گرم داراي برجستگي شده به آن ميلگرد آجدار مي گويند.

ميلگردهاي عرضي

ميلگرد عرضي ايستايي لازم را براي تحمل وزن مرده سقف ايجاد ميكند و به كمك ميلگرد بالايي و عضو كششي نيروي لنگر خمشي كه اين نيرو براي وزن خود تیرچه بتنی ابجاد شده را تحمل مي كند. ميلگرد عرضي مقاومت برشي مورد نياز تيرچه را نيز تامين ميكند .

ميلگرد عرضي گرم نورد (آج ٣٤٠ ) و يا سرد نورد ديده با تنش تسليم ٣٤٠ نيوتن بر ميليمتر مربع است.

ميلگرد بالايي

ميلگرد بالايي در مرحله اول باربري به كمك قسمت هاي ديگر وزن خود تيرچه و وزن مرده سقف را تحمل ميكند. در مرحله دوم دو حالته است ، ١: اگر ميلگرد بالايي در ضخامت بتن پوشش باشد، به عنوان فولاد افت حرارت سقف است ولي اگر ميلگرد بالايي از سطح بلوك ها پايين تر باشد هيچ كاري انجام نمي دهد .كه با آج ٣٤٠ يا بالاتر است

بتن پاشنه تيرچه پيش ساخته

عرض بتن پاشنه ١٠ سانتي متر كه بين ١٠ تا ١٦ سانتيمتر قابل تغيير است . ارتفاع پاشنه تيرچه بايد در حدي باشد كه پوشش بتني روي ميلگرد إيجاد كند. كه براي مقاومت در برابر اتش سوزي امري مهم است . حداقل فشار كه بتن پاشنه تحمل ميكند ٢٥٠ كيلوگرم بر سانتيمتر مربع است.

ميلگرد تقويتي

اگر دو عدد ميلگرد عضو كششي پاييني نتوانند وزن لنگر خمشي را تحمل كنند ميلگرد ديگري را هم در داخل تيرچه خرپا اضافه ميكنند كه به آن ميلگرد تقويتي مي گويند. از نوع گرم نورد ديده ( آج ٣٤٠ و آج ٤٠٠) و سرد نورد ديده ( فقط آجدار)

ميلگرد كمكي اتصال

ميلگرد كمكي اين امكان را فراهم ميكند تا از ميلگرد هاي ديگري  به غير از ميلگرد كششي در پاشنه قرار داد.

جدول استاندارد تیرچه بتنی

جمع بندي تیرچه بتنی

امروزه از اين تیرچه بتنی بیشتر استفاده مي شود، زيرا استاندارد بوده و سازنده با خيال راحت مي تواند از انها استفاده كند. استاندارهاي موجود براي ساخت تيرچه ها مورد تاييد سازمان استاندارد ساختمان سازي است. توليد كننده خوارزم سازه با سابقه فعالیت طولانی مدت در این عرصه تيرچه هاي بتنی استاندارد توليد و عرضه می نماید. از اين رو با خيال راحت مي توانيد محصولات مورد نیاز خود را از این کارخانه تهيه كنيد. براي تهيه و ثبت سفارش با كارشناسان مجموعه در ارتباط باشيد. براي استاندارد تيرچه ها جدول استاندارد تیرچه بتنی و جدول وزن تیرچه نشریه 543 تعبیه شده كه طبق آنها و مطابق آنها این قطعات بايد ساخته شوند.

 

 

1.3/5 - (3 امتیاز)

دیدگاه ها

اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

مطالب مرتبط

مشاوره و تماس تلفنی
مشاوره و تماس تلفنی

برای مشاوره و استعلام قیمت جهت تخفیف ها از طریق لینک زیر با ما در ارتباط باشید

تماس با کارشناس
لیست قیمت
ارسال لیست اقلام

برای مشاوره و استعلام قیمت جهت تخفیف ها از طریق لینک زیر با ما در ارتباط باشید

ارسال لیست در واتس آپ
f

مزیتهای ما برای مشتریان

 • قیمت بهتر و مطمئن اطمینان شما افتخار ماست

 • ارسال به موقع سریعتر و ارزانتر

 • خرید مستقیم از کارخانه تضمین کیفیت متریال

 • تنوع محصول و برند هر آنچه شما میخواهید

مزیتهای ما برای تامین کنندگان

 • عرضه مستقیم به مصرف کننده

 • دیده شدن کنار رقبا باما بهتر دیده شوید

 • امکان سفارش 24 ساعته هر زمان که شما میخواهید

 • بازاریابی و ثبت نام تولید محتوای رایگان

تماس با کارشناس